Støtteordninger

Det finnes mange muligheter for å søke tilskudd til Enøk-prosjekter. Du kan søke både lokalt og sentralt, avhengig av bl.a type enøktiltak, målsetting og geografisk beliggenhet på ditt prosjekt.

Vi i Enøkprofil har oversikt over tilskuddsordninger, og bistår deg i å få maksimal støtte.
Spør oss om tilskuddsordninger for ditt prosjekt.

sparegris som tømmes

enova logo