Enøkprofil AS

Selskapet Enøkprofil AS ble etablert i 2003 og har siden oppstart fått et godt fotfeste innen markedet for enøk-besparelser. Vi er per i dag 10 motiverte ansatte.

Enøkprofil har stor kompetanse på energieffektivisering og har som mål å finne gode økonomiske løsninger for å redusere strømforbruk hos sine kunder.
Tiltakene vi gjør hos våre kunder, betaler seg selv i form av sparte driftsutgifter innen elektro, ventilasjon, automasjon og VVS. I tillegg leverer Enøkprofil unike styringssystemer som i seg selv bidrar stort til besparelsene.
Det tilbys også tjenester innen kontrahering av arbeider for utførelse av tiltakene, samt serviceavtaler for å ivareta de endringer som er utført.
Selskapet bistår også med støtteordningene som finnes for enøktiltak og energimerking av bygg.
Vi har kunder innen forskjellige segmenter, som industribygg, kontorbygg, borettslag, hoteller og kirker.

blid jente bygg blid jente