Enøkprofil - en sikker kontakt for å spare strøm

Vi er et lite, men lønnsomt firma som tilbyr energieffektiviserende tjenester.

sparegris- Få oversikt over forbruket
- Investér i gode tiltak
- God oppfølging
- Bedriften sparer penger
- Alle andre får bonus - bedre miljø!

Vi erfarer at det ofte kan være mellom 20 og 40% å spare ved å gjennomføre tiltak innen de viktigste områdene.
En kWh som ikke er brukt = ca. 75 øre spart!

sparegris Enøk skal lønne seg! Riktig utførte enøktiltak skal ikke gå ut over komforten. Redusér energiutgiftene ved å hindre sløsing, eller produsér energi på en bedre måte.

Vår hjelp lønner seg! Vi har bistått ved flere energiøkonomiseringsprosjekter med demonstrert lønnsomhet. Se nøkkeltall for noen av våre referanseprosjekter.

Finn ditt type bygg i menyen til venstre!
facebooksymbolDu finner oss på facebook.