Reduser ditt strømforbruk med opptil 40%

Hoteller har ofte har et høyt energiforbruk til lys og varme i forhold til belegg. Sparepotensialet på et hotell hvor det ikke er utført tiltak kan ofte være på ca 20% av eksisterende forbruk.

Bilde av avhaket tegnForbruk er ofte uavhengig av belegg på hotellet.

Bilde av avhaket tegnEr det ikke utført noen enøktiltak bør det være mulig å redusere forbruket med opptil 40% uten å gjøre endringer på bygningen.

Bilde av avhaket tegnMed styring kan man enkelt senke temperaturen i rom og arealer som ikke er i bruk.

Hoteller har ofte store topper når gjestene dusjer og det lages middag. Her ligger det et stort potensiale for forbedring.

Bilde av ringeklokke på hotell Bilde av lysbryter